اطلاعات مناقصات و مزايدات ثبت شده تاريخ 96.9.29 در سايت

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل 1. تجديد فراخوان نگهداري ، تعميرات ، بازسازي و مقاوم سازي خطوط - نوبت دوم / تجديد مناقصه ,تجديد فراخوان نگهداري ، تعميرات ، بازسازي و مقاوم سازي خطوط - نوبت دوم

 2. فراخوان مناقصه تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصي عهده پيمانکار ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصي عهده پيمانکار ... نوبت دوم

 3. فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدي آب بهاء و حقوق اشتراکي شرق اهواز نوبت دوم / فراخوان ،فراخوان پروژه وصول مطالبات درصدي آب بهاء و حقوق اشتراکي شرق اهواز نوبت دوم

 4. تجديد فراخوان نگهداري ، تعميرات ، بازسازي و مقاوم سازي نوبت دوم / آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي,فراخوان نگهداري ، تعميرات ، بازسازي و مقاوم سازي نوبت دوم

 5. استعلام انجام عمليات آماده سازي ، باطله برداري و ... نوبت دوم / آگهي استعلام ارزيابي کيفي , استعلام انجام عمليات آماده سازي ، باطله برداري و ... نوبت دوم

 6. مناقصه انجام کليه فعاليت هاي مربوط به توسعه، تست و بهينه سازي لوازم اندازه گيري انشعابات... نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه انجام کليه فعاليت هاي مربوط به توسعه، تست و بهينه سازي لوازم اندازه گيري انشعابات... نوبت دوم

 7. فراخوان مناقصه ممبران و اقلام آبسازي صنعتي نوبت دوم / آگهي فراخوان ارزيابي کيفي، فراخوان مناقصه ممبران و اقلام آبسازي صنعتي نوبت دوم

 8. تجديد ارزيابي کيفي انجام تعميرات و مراقبت از تاسيسات آب و فاضلاب... / تجديد آگهي ارزيابي کيفي مناقصه گران، تجديد ارزيابي کيفي انجام تعميرات و مراقبت از تاسيسات آب و فاضلاب...

 9. مناقصه پروژه زيرسازي و جدول گذاري و آسفالت معابر سطح شهر / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه پروژه زيرسازي و جدول گذاري و آسفالت معابر سطح شهر

 10. فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزيع صورتحساب و ... (نوبت دوم) / مناقصه,فراخوان مناقصه قرائت کنتور و توزيع صورتحساب و ... (نوبت دوم)

 11. مناقصه پياده سازي و نظارت بر اجراي سيستم هاي ايمني، بهداشت، محيط زيست و ... (نوبت دوم) / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه پياده سازي و نظارت بر اجراي سيستم هاي ايمني، بهداشت، محيط زيست و ... (نوبت دوم)

 12. مناقصه واگذاري مرکز ساماندهي سگهاي بلاصاحب / اگهي مناقصه , مناقصه واگذاري مرکز ساماندهي سگهاي بلاصاحب

 13. فراخوان ارزيابي کيفي خدمات نگهباني شرکت گاز - نوبت دوم / فراخوان آگهي ارزيابي کيفي، فراخوان ارزيابي کيفي خدمات نگهباني شرکت گاز

 14. مناقصه بهسازي و روکش آسفالت و ... / مناقصه ، مناقصه بهسازي و روکش آسفالت و ...

 15. آگهي مناقصه عمومي مديريت،راهبري و ارائه کليه خدمات مرتبط با پخت و توزيع غذاي / آگهي مناقصه عمومي،آگهي مناقصه عمومي مديريت،راهبري و ارائه کليه خدمات مرتبط با پخت و توزيع غذاي

 16. مناقصه ?خريد کابل خودنگهدار فشار ضعيف / آگهي مناقصه عمومي، مناقصه ?خريد کابل خودنگهدار فشار ضعيف

 17. مناقصه تامين مصالح و تجهيزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر توليد با عرضه، حمل و ... / آگهي مناقصه ، مناقصه تامين مصالح و تجهيزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر توليد با عرضه، حمل و ...

 18. مناقصه تهيه و اجراي عمليات روکش آسفالت پارکينگ خودرويي - نوبت دوم / اگهي مناقصه , مناقصه تهيه و اجراي عمليات روکش آسفالت پارکينگ خودرويي - نوبت دوم

 19. مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشين آلات سنگين شامل لودر / مناقصه عمومي, مناقصه اجاره 21 دستگاه ماشين آلات سنگين شامل لودر

 20. مناقصه خريد عايق رطوبتي پيش ساخته بنتونيتي کانالهاي تامين آب / آگهي فراخوان مناقصه عمومي، مناقصه خريد عايق رطوبتي پيش ساخته بنتونيتي کانالهاي تامين آب

 21. مناقصه انجام امور خدماتي و نگهداري فضاي سبز - تجديد / آگهي تجديد مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتي و نگهداري فضاي سبز - تجديد

 22. فراخوان خريد خدمات مشاور مطالعات بنيادي و پياده سازي سيستم مديريت نگهداري و تعميرات پل ها / مناقصه, فراخوان خريد خدمات مشاور مطالعات بنيادي و پياده سازي سيستم مديريت نگهداري و تعميرات پل ها

 23. مناقصه تقويت فونداسيون و اسکلت و ... / آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي , مناقصه تقويت فونداسيون و اسکلت ، تکميل اسکلت و سقف و ديوارچنيني پيراموني ساختمان مرکزي

 24. مناقصه حسابرسي سال مالي / آگهي دعوت مناقصه عمومي، مناقصه حسابرسي سال مالي

 25. فراخوان شناسايي توليد کننده هاي دولوميت کلسينه / آگهي فراخوان, فراخوان شناسايي توليد کننده هاي دولوميت کلسينه

 26. فراخوان نهالکاري با شش نوبت آبياري / مناقصه, فراخوان نهالکاري با شش نوبت آبياري

 27. مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ... / آگهي مناقصه, مناقصه توسعه شبکه , نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور ...

 28. مناقصه ارتقا سيستم کنترل و مانيتورينگ بارگيري معدن - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه ارتقا سيستم کنترل و مانيتورينگ بارگيري معدن - نوبت دوم

 29. فراخوان بهسازي و آسفالت راه روستايي - نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي,فراخوان بهسازي و آسفالت راه روستايي - نوبت دوم

 30. فراخوان مناقصه سرويس اياب و ذهاب کارکنان شرکت / فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه سرويس اياب و ذهاب کارکنان شرکت

 31. مناقصه خريد ، بارگيري و حمل 300 تن کلر مايع- نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي, مناقصه خريد ، بارگيري و حمل 300 تن کلر مايع - نوبت دوم

 32. مناقصه احداث پل - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي,مناقصه احداث پل - نوبت دوم

 33. فراخوان تامين منابع مالي ، طراحي ، احداث ، تکميل و بهره برداري / فراخوان,فراخوان تامين منابع مالي ، طراحي ، احداث ، تکميل و بهره برداري

 34. ?مناقصه واگذاري تجهيزات توانبخشي / مناقصه عمومي، ?مناقصه واگذاري تجهيزات توانبخشي

 35. تجديد فراخوان مناقصه نگهداري ، تعميرات ، بازسازي و مقاوم سازي خطوط ، شبکه ها و ...- نوبت دوم / تجديد مناقصه , تجديد فراخوان مناقصه نگهداري ، تعميرات ، بازسازي و مقاوم سازي خطوط ، شبکه ها و ... - نوبت دوم

 36. فراخوان مناقصه CINCINNATI COUPING ....نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه CINCINNATI COUPING ....نوبت دوم

 37. فراخوان مناقصه ETTORE CELLA DIFF PRESSURE GAUGE ETTORE ... (نوبت دوم) / آگهي فراخوان مناقصه عمومي، فراخوان مناقصه ETTORE CELLA DIFF PRESSURE GAUGE ETTORE ... (نوبت دوم)

 38. اصلاحيه فراخوان نگهداري ، تعميرات ، بازسازي و مقاوم سازي / اصلاحيه مناقصه عمومي,فراخوان نگهداري ، تعميرات ، بازسازي و مقاوم سازي

 39. مناقصه خريداري تجهيزات اندازه گيري آلودگي هوا / مناقصه عمومي , مناقصه خريداري تجهيزات اندازه گيري آلودگي هوا

 40. مناقصه نگهداري و پشتيباني مرکز مديريت راههاه و دوربينهاي نظارت تصويري (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه نگهداري و پشتيباني مرکز مديريت راههاه و دوربينهاي نظارت تصويري (نوبت دوم)

 41. تجديد مناقصه عمليات دور برگردان محور متي کلا.... (نوبت دوم) / آگهي مناقصه , تجديد مناقصه عمليات دور برگردان محور متي کلا.... (نوبت دوم)

 42. فراخوان خريد تضميني گندم و دانه هاي روغني / فراخوان, فراخوان خريد تضميني گندم و دانه هاي روغني

 43. مناقصه احداث اتصال راه فرعي ... نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه احداث اتصال راه فرعي ... نوبت دوم

 44. مناقصه نگهداري شبکه کابل و هوايي با تامين مصالح ... / مناقصه,مناقصه نگهداري شبکه کابل و هوايي با تامين مصالح ...

 45. مناقصه خريد انواع مختلف باتري هاي ساکن سرب نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خريد انواع مختلف باتري هاي ساکن سرب نوبت دوم

 46. فراخوان مناقصه ادوات ابزار دقيق- نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه ادوات ابزار دقيق- نوبت دوم

 47. مناقصه تکميل فاز اول دانشکده علوم تربيتي و علوم ورزشي... / مناقصه عمومي، مناقصه تکميل فاز اول دانشکده علوم تربيتي و علوم ورزشي...

 48. فراخوان مناقصه خريد تعداد 1250 عدد سيلندر گاز انواع کولر و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خريد تعداد 1250 عدد سيلندر گاز انواع کولر و يخچال و ديگر سيستمهاي تهويه

 49. تجديد مناقصه خريد و نصب نيمکت پارکي ، سطل زباله پارکي ، وسايل ورزشي پارکي.. / آگهي تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه خريد و نصب نيمکت پارکي ، سطل زباله پارکي ، وسايل ورزشي پارکي..

 50. مناقصه تهيه و اجراي خط کشي راه هاي پرتردد ...نوبت دوم / مناقصه عموميع مناقصه تهيه و اجراي خط کشي راه هاي پرتردد ...نوبت دوم

 51. فراخوان مناقصه خريد اتصالات پلي تيلن الکتروفيوژن و ...نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خريد اتصالات پلي تيلن الکتروفيوژن و ...نوبت دوم

 52. آگهي دعوت به ارزيابي کيفي ارائه خدمات عمومي، نظافتي و پيشخدمتي / آگهي دعوت به ارزيابي کيفي،آگهي دعوت به ارزيابي کيفي ارائه خدمات عمومي، نظافتي و پيشخدمتي

 53. مناقصه انجام خدمات گازباني در روستاها و شهرکهاي صنعتي - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات گازباني در روستاها و شهرکهاي صنعتي - نوبت دوم

 54. فراخوان 75 عدد انواع دستگاه و سيلندر تنفسي و دستگاه گازسنج- نوبت دوم / فراخوان دو مرحله اي , فراخوان 75 عدد انواع دستگاه و سيلندر تنفسي و دستگاه گازسنج- نوبت دوم

 55. مناقصه واگذاري قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهاي برق مصرفي - نوبت دوم / آگهي مناقصات عمومي دو مرحله اي,مناقصه واگذاري قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهاي برق مصرفي - نوبت دوم

 56. مناقصه احداث کانال جمع آوري ودفع آبهاي سطحي .... / آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي , مناقصه احداث کانال جمع آوري ودفع آبهاي سطحي ....

 57. مناقصه عمليات اجرايي شبکه جمع آوري فاضلاب با لوله پلي اتيلن دوجداره ... / مناقصه,مناقصه عمليات اجرايي شبکه جمع آوري فاضلاب با لوله پلي اتيلن دوجداره ...

 58. فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT / آگهي فراخوان مناقصه عمومي , فراخوان مناقصه THE BULK CONTAMINT

 59. فراخوان پروژه باقيمانده خطوط اصلي (رينگ) آبرساني / آگهي فراخوان ارزيابي کيفي, فراخوان پروژه باقيمانده خطوط اصلي (رينگ) آبرساني

 60. منقاصه خريد 22 قلم لوله جرياني ... نوبت دوم / مناقصه,منقاصه خريد 22 قلم لوله جرياني ... نوبت دوم

 61. مناقصه بارگيري، حمل و تخليه گوگرد توليدي- نوبت دوم / مناقصهمناقصه بارگيري، حمل و تخليه گوگرد توليدي- نوبت دوم

 62. مناقصه خريد انواع کابل خودنگهدار فشار ضعيف نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه خريد انواع کابل خودنگهدار فشار ضعيف نوبت دوم

 63. مناقصه ساخت شناورهاي دريايي / آگهي ارزيابي کيفي, مناقصه ساخت شناورهاي دريايي

 64. فراخوان قرائت و توزيع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگويي ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان قرائت و توزيع قبض، کنترل اطلاعات، پاسخگويي ...نوبت دوم

 65. مناقصه خريد تجهيزات موردنياز مدارس ...نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خريد تجهيزات موردنياز مدارس ...نوبت دوم

 66. فراخوان عمليات اجرايي ساماندهي کانال هاي آبرساني- تجديد / تجديد آگهي فراخوان مناقصه عمومي, فراخوان عمليات اجرايي ساماندهي کانال هاي آبرساني- تجديد

 67. مناقصه اتصال پلهاي معابر منشعب به شهرک ... / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه اتصال پلهاي معابر منشعب به شهرک ...

 68. مناقصه تعميرات اساسي اسکله هاي شماره 27 تا 34 / آگهي مناقصه عمومي توام با ارزيابي کيفي, مناقصه تعميرات اساسي اسکله هاي شماره 27 تا 34

 69. تجديد مناقصه ارزيابي کيفي پروژه احداث ايستگاه جستجو ... / مناقصه,تجديد مناقصه ارزيابي کيفي پروژه احداث ايستگاه جستجو ...

 70. مناقصه COILED TUBING نوبت دوم / مناقصه,مناقصه COILED TUBING نوبت دوم

 71. مناقصه پيمانکار بکارگيري يک دستگاه ده چرخ کمپرسي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه پيمانکار بکارگيري يک دستگاه ده چرخ کمپرسي

 72. مناقصه احداث فونداسيون ، نصب برج هاي مشبک فلزي / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه احداث فونداسيون ، نصب برج هاي مشبک فلزي

 73. مناقصه اجراي عمليات مرمت و لکه گيري آسفالت / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه اجراي عمليات مرمت و لکه گيري آسفالت

 74. تجديد مناقصه عمليات تنظيف، نگهداري، تخليه و باز کردن مجراي سرويس بهداشتي-نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه، تجديد مناقصه عمليات تنظيف، نگهداري، تخليه و باز کردن مجراي سرويس بهداشتي- نوبت دوم

 75. مناقصه ارائه خدمات مورد نياز روابط عمومي / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مورد نياز روابط عمومي

 76. اصلاحيه مناقصه خريد 5 دستگاه هواساز / مناقصه ,مناقصه خريد 5 دستگاه هواساز

 77. مناقصه تامين تجهيزات و اجراي پروژه 140 واحد آپارتماني / فراخوان مشارکت در ساخت, مناقصه تامين تجهيزات و اجراي پروژه 140 واحد آپارتماني

 78. آگهي معاوضه دستگاه سپراتور 20 تني نوبت دوم / آگهي معاوضه ، آگهي معاوضه دستگاه سپراتور 20 تني نوبت دوم

 79. فراخوان پروژه هاي عمراني بهينه سازي روستايي / آگهي فراخوان ، فراخوان پروژه هاي عمراني بهينه سازي روستايي

 80. تجديد مناقصه اجراي عمليات خدمات شهري شامل نظافت، رفت و روب و شستشوي معابر... / مناقصه,تجديد مناقصه اجراي عمليات خدمات شهري شامل نظافت، رفت و روب و شستشوي معابر...

 81. آگهي تغيير موعد مناقصه برون سپاري خدمات نگهباني و خدمات و حراست / آگهي تغيير موعد مناقصه عمومي, مناقصه برون سپاري خدمات نگهباني و خدمات و حراست

 82. مناقصه BLU-RAY دستگاه آرشيو- نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه عمومي, مناقصه BLU-RAY دستگاه آرشيو - نوبت دوم

 83. مناقصه ايمن سازي و کيسينگ لوله و گاز و نفت / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه ايمن سازي و کيسينگ لوله و گاز و نفت

 84. مناقصه خريد بيسيم دستي- نوبت دوم / آگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي , مناقصه خريد بيسيم دستي- نوبت دوم

 85. فراخوان ارزيابي کيفي تعميرات و نگهداري شبکه و تاسيسات گازرساني و خدمات امدادرساني... / مناقصه, فراخوان ارزيابي کيفي تعميرات و نگهداري شبکه و تاسيسات گازرساني و خدمات امدادرساني...

 86. تجديد مناقصه خريد سيم فاز کرلو ... / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه خريد سيم فاز کرلو ...

 87. فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوري فاضلاب / مناقصه,فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوري فاضلاب

 88. مناقصه عمليات مرمت و بهسازي و بهبود معابر ... / مناقصه,مناقصه عمليات مرمت و بهسازي و بهبود معابر ...

 89. مناقصه تعداد قريب به 1000 نفر با خانواده تحت پوشش بيمه تکميل درمان / آگهي مناقصه, مناقصه تعداد قريب به 1000 نفر با خانواده تحت پوشش بيمه تکميل درمان

 90. مناقصه خريد 80 دستگاه کنتور سه فاز ديجيتال MK6E و... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خريد 80 دستگاه کنتور سه فاز ديجيتال MK6E و... (نوبت دوم)

 91. مناقصه واگذاري خريد، تهيه، ساخت و تحويل 3 عدد کيوسک راهنماي زائر / آگهي مناقصه, مناقصه واگذاري خريد، تهيه، ساخت و تحويل 3 عدد کيوسک راهنماي زائر

 92. فراخوان مناقصه گيربکس فيلادلفيا ... نوبت دوم / مناقصه,فراخوان مناقصه گيربکس فيلادلفيا ... نوبت دوم

 93. تجديد مناقصه احداث پل عابر پياده روستا / تجديد مناقصه , مناقصه احداث پل عابر پياده روستا

 94. مناقصه عمليات لايروبي مخزن 1 آببندان نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي، مناقصه عمليات لايروبي مخزن 1 آببندان نوبت دوم

 95. مناقصه بهينه سازي فيدرهاي 20 کيلوولت / مناقصه عمومي , مناقصه بهينه سازي فيدرهاي 20 کيلوولت

 96. مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرساني - نوبت دوم / آگهي مناقصه, مناقصه نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرساني - نوبت دوم

 97. تجديد مناقصه پروژه بهسازي بلوار اصلي ... (نوبت دوم) / مناقصه,تجديد مناقصه پروژه بهسازي بلوار اصلي ... (نوبت دوم)

 98. مناقصه اجراي عمليات جدولگذاري و پياده روسازي سطح منطقه 7 / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه اجراي عمليات جدولگذاري و پياده روسازي سطح منطقه 7

 99. مناقصه خريد گاردريل و ساير لوازم جانبي- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خريد گاردريل و ساير لوازم جانبي - نوبت دوم

 100. فراخوان مناقصه مرمت شهري گذر باغ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه يک مرحله اي , فراخوان مناقصه مرمت شهري گذر باغ... نوبت دوم

 101. مناقصه انجام عمليات تهيه نصب و راه اندازي 2 دستگاه آسانسور نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام عمليات تهيه نصب و راه اندازي 2 دستگاه آسانسور نوبت دوم

 102. تجديد مناقصه خريد پايه علائم عمودي ... نوبت دوم / آگهي تجديد مناقصه , تجديد مناقصه خريد پايه علائم عمودي ... نوبت دوم

 103. مناقصه 120.000 عدد کيسه جامبوبگ / مناقصه عمومي, مناقصه 120.000 عدد کيسه جامبوبگ

 104. مناقصه اجراي پياده رو بلوار ساحلي ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجراي پياده رو بلوار ساحلي ... نوبت دوم

 105. فراخوان مناقصه خريد لوله هاي فولادي براي طرح آبرساني تجديد / مناقصه عمومي, فراخوان مناقصه خريد لوله هاي فولادي براي طرح آبرساني تجديد

 106. مناقصه خريد يک دستگاه ژنراتور نيتروژن / مناقصه عمومي, مناقصه خريد يک دستگاه ژنراتور نيتروژن

 107. مناقصه خريد 12 قلم لوله جرياني - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خريد 12 قلم لوله جرياني - نوبت دوم

 108. مناقصه دستگاه کاليبراسيون دماي پرتابل نوبت دوم / مناقصه,مناقصه دستگاه کاليبراسيون دماي پرتابل نوبت دوم

 109. مناقصه پروژه کمپ بين راهي / مناقصه عمومي , مناقصه پروژه کمپ بين راهي

 110. مناقصه انجام فعاليت هاي خدماتي، فضاي سبز، ساختمان ها و موتوري- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه انجام فعاليت هاي خدماتي، فضاي سبز، ساختمان ها و موتوري- نوبت دوم


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل